Đường xa mới biết ngựa hay

Đề dàn 50 con (Miễn Phí) Kiểm nghiệm từ ngày 16/08/2016 Lô dàn 20 con (Miễn Phí) Kiểm nghiệm từ ngày 17/07/2016
Cặp lô nuôi 3 ngày (Miễn Phí) Kiểm nghiệm từ ngày 01/08/2016 Lô Dàn 40 Con PP2 (Miễn Phí) Kiểm nghiệm từ ngày 16/08/2016
Lô Dàn 40 Con (VIP) Kiểm nghiệm từ ngày 01/02/2016