- Dưới đây là mức đánh 100.000 đ/con

- Trúng 100.000 được 7.000.000 đ

- Phế 25% (Tương đương 1 ăn 93)

- Cách bắt này mới kiểm nghiệm từ 16/08/2016. Chưa có lịch sử Miss thông nên không chơi theo kiểu cấp táng được

- Chơi như thế nào không quan trọng. Quan trọng nhất là lãi.