- Dưới đây là mức đánh 25đ/con. Lô giá 22.000đ/1 điểm. 1 điểm ăn 80.000đ

- Phương pháp này được theo dõi từ 06/07/2016. nên khả năng lãi theo tháng là 75%

- Chơi như thế nào không quan trọng. Quan trọng nhất là lãi.